Chức năng đang được nâng cấp #Con quay giảm stress bằng sắt bánh răng hột gà 7 màu
  • Con quay giảm stress bằng sắt bánh răng hột gà 7 màu
Từ khóa liên quan: Con Quay Hand Spinner, Con Quay 3 Cánh


Con quay giảm stress bằng sắt hình dáng như bánh răng (kiểu hột gà), bên ngoài con quay hand spinner phủ lớp sơn 7 màu, phát ra ít nhất 12 màu khi quay trong trạng thái vô cực.