Chức năng đang được nâng cấp #Ổ cứng di động transcend storejet 25a3 (usb 3.0) 1TB
  • Ổ cứng di động transcend storejet 25a3 (usb 3.0) 1TB

Giá bán storejet 25a3 (usb 3.0) có nhiều thay đổi trong mùa này. Áp dụng giá bán lẻ cực shock khi mua hàng tại VI TÍNH ĐẠI TÀI LỘC.


storejet 25a3 (usb 3.0)