Chức năng đang được nâng cấp #Ổng cứng di động HDD 2.5 Transcend storejet 25h3 1TB
  • Ổng cứng di động HDD 2.5 Transcend storejet 25h3 1TB

Giá bán Sỉ storejet 25h3 áp dụng bán với giá ưu đãi và áp dụng cho tất cả khách hàng khi mua hàng tại VI TÍNH ĐẠI TÀI LỘC.


Ổ cứng di động HDD 2.5 Transcend storejet 25h3 dung lượng 1TB.