Chức năng đang được nâng cấp #SSD DATO 240GB sata 3

SSD DATO 240GB