Chức năng đang được nâng cấp #Bảo hành: 48 tháng


Card đồ họa Colorful iGameGTX1080 X-TOP-8GB Advanced