Con Quay 4 Cánh Đồng Đầu Lâu Torqbar Hand Spinner Gold Sliver