Chức năng đang được nâng cấp #Hub USB 4-1 SSK 810 chuẩn 3.0

Giá bán: 232.000 VNĐ

Đánh Giá: Xem Thêm
Từ khóa liên quan: USB Hub, Bộ Chia USB Hub

Giá bán Hub USB 4-1 SSK 810 ưu đãi lớn cho tất cả khách hàng khi đặt mùa bộ chia cổng hub usb SSK 810 chuẩn 3.0 với số lượng trên 10.


Hub USB 4-1 SSK 810 chuẩn 3.0 có khả năng tăng cường thêm cổng USB với chuẩn 3.0 vượt trội.