Router Băng Tần Kép Không Dây TL- WDR3500

875.000