• LaptopLaptop
 • Máy tínhMáy tính
 • Màn hìnhMàn hình
 • Linh kiện máy tínhLinh kiện máy tính
 • Camera quan sátCamera quan sát
 • Phụ kiệnPhụ kiện
 • Loa - Tai ngheLoa - Tai nghe
 • Thiết bị mạngThiết bị mạng
 • Thiết bị văn phòngThiết bị văn phòng
 • Sản phẩm khácSản phẩm khác
 • SALE 12-12SALE 12-12
 • VideoVideo
 • Tin tứcTin tức
 • Hướng dẫnHướng dẫn
 • Máy tính cũ

  Máy Bộ HP DC7700 ssf

  Máy Bộ HP DC7700 ssf

  1,450,000₫

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU G-3220 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU G-3220 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,350,000₫

  HP 6300 cấu hình CPU G-2130 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP 6300 cấu hình CPU G-2130 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,350,000₫

  HP 6300 cấu hình CPU I3-3220 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP 6300 cấu hình CPU I3-3220 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,500,000₫

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU G-3250 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU G-3250 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,550,000₫

  HP 6300 cấu hình CPU I5-2500s – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP 6300 cấu hình CPU I5-2500s – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,750,000₫

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU I-4150 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU I-4150 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,790,000₫

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU I3-6100 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU I3-6100 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  2,890,000₫

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU I3-4150 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU I3-4150 – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  2,900,000₫

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU I3-7100 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU I3-7100 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  2,990,000₫

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU I5-4570S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU I5-4570S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  3,150,000₫

  HP 6300 cấu hình CPU I7-3770s – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP 6300 cấu hình CPU I7-3770s – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  3,200,000₫

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU I5-4570S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU I5-4570S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  3,350,000₫

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU G-4400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU G-4400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  3,550,000₫

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU G-4400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU G-4400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  3,650,000₫

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU G-4400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU G-4400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  3,650,000₫

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU I7-4470S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  Máy bộ Lenovo M73/83MT (Case Lớn) cấu hình CPU I7-4470S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  3,820,000₫

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU I7-4770S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  HP ProDesk 600 G1 cấu hình CPU I7-4770S – RAM 4GB BUS 1600 – HDD 500GB

  4,050,000₫

  Máy Bộ HP compaq DC8100 ssf

  Máy Bộ HP compaq DC8100 ssf

  4,145,000₫

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU I5-6500s – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU I5-6500s – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  4,300,000₫

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU I5-7400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU I5-7400 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  5,050,000₫

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU I3-8100 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU I3-8100 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  5,150,000₫

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU I5-8500 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU I5-8500 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  6,260,000₫

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU I7-7700 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 800 G4 cấu hình CPU I7-7700 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  6,450,000₫

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU I7-7700 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G4 cấu hình CPU I7-7700 – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  6,450,000₫

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU I7-6700s – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  HP ProDesk 400 G3 cấu hình CPU I7-6700s – RAM 4GB BUS 2400 – SSD 128GB – DVDRW

  7,900,000₫

  CT CP
  0816967676
  0816 96 7676