Chức năng đang được nâng cấp #CHÍNH SÁCH VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 
- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm của website: daitailoc.com
 
- Tất cả mọi trường hơp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với website: daitailoc.com theo những thông tin được niêm yết công khai trên website.
 
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
 
- Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp vấn đề khiếu nại vượt quá khả năng giải quyết của hai bên, vụ việc trên sẽ được đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.
 
- Khách hàng có các vấn đề về khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau:
 
CÔNG TY TNHH VI TÍNH ĐẠI TÀI LỘC
 
154/12 Hồ Bá Kiện , Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
Tel: 0283 9707 999
 
Hotline:  0911 567 666
 
Email: daitailocpro@gmail.com     
 
Website: www.daitailoc.com