• LaptopLaptop
 • Máy tínhMáy tính
 • Màn hìnhMàn hình
 • Linh kiện máy tínhLinh kiện máy tính
 • Camera quan sátCamera quan sát
 • Phụ kiệnPhụ kiện
 • Loa - Tai ngheLoa - Tai nghe
 • Thiết bị mạngThiết bị mạng
 • Thiết bị văn phòngThiết bị văn phòng
 • Sản phẩm khácSản phẩm khác
 • SALE 12-12SALE 12-12
 • VideoVideo
 • Tin tứcTin tức
 • Hướng dẫnHướng dẫn
 • INTEL CORE I5

  CPU Intel Core I5 10600 | LGA1200, Turbo 4.80 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 10600 | LGA1200, Turbo 4.80 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  0₫ 5,990,000₫

  CPU Intel Core i5 9400 (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) TRAY chưa gồm Fan

  CPU Intel Core i5 9400 (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) TRAY chưa gồm Fan

  2,420,000₫

  CPU Intel Core I5 10400F | LGA1200, Turbo 4.30 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 10400F | LGA1200, Turbo 4.30 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  2,520,000₫

  CPU Intel Core I5 12400F Tray New

  CPU Intel Core I5 12400F Tray New

  2,950,000₫

  CPU Intel Core I5 11400F | LGA1200, Turbo 4.40 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 11400F | LGA1200, Turbo 4.40 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  2,990,000₫

  CPU Intel Core I5 10400 | LGA1200, Turbo 4.30 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 10400 | LGA1200, Turbo 4.30 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Công Ty

  3,120,000₫

  CPU Intel Core I5 10400 | LGA1200, Turbo 4.30 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 10400 | LGA1200, Turbo 4.30 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  3,200,000₫

  CPU Intel Core I5 12400F | LGA1700, Turbo 4.40 GHz, 6C/12T, 18MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 12400F | LGA1700, Turbo 4.40 GHz, 6C/12T, 18MB, Box Công Ty

  3,480,000₫

  CPU Intel Core I5 12400 | LGA1700, Turbo 4.40 GHz, 6C/12T, 18MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 12400 | LGA1700, Turbo 4.40 GHz, 6C/12T, 18MB, Box Công Ty

  4,220,000₫

  CPU Intel Core i5 9400 (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) Box chính hãng

  CPU Intel Core i5 9400 (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) Box chính hãng

  4,320,000₫

  CPU Intel Core I5 13400F | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, TRAY, Không Fan

  CPU Intel Core I5 13400F | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, TRAY, Không Fan

  4,350,000₫

  CPU Intel Core I5 13400 | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, TRAY, Không Fan

  CPU Intel Core I5 13400 | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, TRAY, Không Fan

  4,520,000₫

  CPU Intel Core I5 12600K | LGA1700, Turbo 4.90 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 12600K | LGA1700, Turbo 4.90 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Công Ty

  4,780,000₫

  CPU Intel Core I5 13400F | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 13400F | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Công Ty

  4,820,000₫

  CPU Intel Core I5 13400 | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 13400 | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Công Ty

  4,920,000₫

  CPU Intel Core I5 13400F | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 13400F | LGA1700, Turbo 4.60 GHz, 10C/16T, 20MB, Box Chính Hãng

  5,280,000₫

  CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB, TRAY, Không Fan

  CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB, TRAY, Không Fan

  5,400,000₫

  CPU Intel Core I5 10500 | LGA1200, Turbo 4.50 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 10500 | LGA1200, Turbo 4.50 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  5,420,000₫

  CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Công Ty

  5,580,000₫

  CPU Intel Core I5 13600KF | LGA1700, Turbo 5.10 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 13600KF | LGA1700, Turbo 5.10 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Công Ty

  5,820,000₫

  CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Chính Hãng

  6,220,000₫

  CPU Intel Core I5 10600K | LGA1200, Turbo 4.80 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 10600K | LGA1200, Turbo 4.80 GHz, 6C/12T, 12MB, Box Chính Hãng

  6,820,000₫

  CPU Intel Core I5 13600K | LGA1700, Turbo 5.10 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Công Ty

  CPU Intel Core I5 13600K | LGA1700, Turbo 5.10 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Công Ty

  7,690,000₫

  CPU Intel Core I5 13600K | LGA1700, Turbo 5.10 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Chính Hãng

  CPU Intel Core I5 13600K | LGA1700, Turbo 5.10 GHz, 14C/20T, 24MB, Box Chính Hãng

  8,350,000₫

  CT CP
  0816967676
  0816 96 7676